Política de privacitat

Portada > Política de privacitat

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre d'altres indicacions. Els majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com "incapaços legalment", sempre necessitarem de el consentiment patern, o de tutor / a o representant legal.

Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuari, haurà de llegir atentament aquesta política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l'obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació al lloc web de l'prestador.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: TÈXTIL JUAN MORAGAS S.A.U. (També el prestador. Pertanyent GRUP ORTREBOL)

NIF: A08541385

Adreça postal: C / Holanda, 35 Pgno. Montigalà de Badalona - 08917 a Barecelona

Correu electrònic: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

 

EMPRESES VINCULADES A EL GRUP ORTREBOL:

TEXTIL ORTIZ, S.A.U.

A08543688

C/ Roger de Flor, 6-8, 08130 Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona 

GRUP ORTREBOL4, S.L.

B65010241

C/ Roger de Flor, 8, 08130 Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona  

TEXTIL JUAN MORAGAS, S.A.U.

A08541385

C/ Holanda, 35 Pgno. Montigalà de Badalona (08917 - Barcelona)

ACABADOS EUROPEOS, S.L.

B08713216

C/ Roger de Flor, 4 – 6, 08213 Polinyà, Barcelona 

ENFILA VALLES, S.L.

B62829205

C/ Roger de Flor, 8, 08213 Polinyà, Barcelona

FRAOR, S.L.

B58481250

C/ Roger de Flor, 6-8, 08130 Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona

TEXENCA, A.I.E.

V61804019

C/ Roger de Flor, 4, 08213 Polinyà, Barcelona  

GIO INVERSIONS, S.L.

B63031314

Passeig de Gràcia, 101, 08008, Barcelona 

 

TÈXTIL JUAN MORAGAS SAU, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries , d'índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D'OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM: Les dades que recollim i com les obtenim és la següent:

1. mitjançant el formulari de contacte: nom, email,

2. mitjançant el formulari de subscripció a newsletter: email,

No es tracten categories de dades especialment protegides.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per a cadascuna de les finalitats en l'apartat corresponent de la web:

1. formulari de contacte: per respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per a l'Usuari;
2. formulari de subscripció a newsletter: per poder enviar a través de correu electrònic les novetats relacionades amb els productes o serveis de la companyia.
3. Altres finalitats:
• Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent;
• Conèixer la seva opinió i millorar els serveis prestats per la web;
• Realització d'anàlisi de perfils i d'usabilitat del web, a través de les galetes (esmentades en la política de cookies);
• Xarxes socials: en l'apartat corresponent s'especifica l'ús de les xarxes socials.

 

Ús de Fotografies: Les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de TÈXTIL JUAN MORAGAS SAU, incloent les dels menors, en les quals, per a l'obtenció d'aquestes, s'ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats per a tal efecte pels centres en què els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l'exercici dels drets d'aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l'ús de la imatge de el menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" a l'electrònic ressenyat.

 

D'acord amb la LSSICE, TÈXTIL JUAN MORAGAS S.A.U. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de prestador, l'usuari té la possibilitat de revocar el seu consentiment per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les seves dades en el formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcatge de la casella de verificació.

L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució de l'contracte de subscripció.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat d'aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals i comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació, oposició o revocació de l'consentiment. Fins i tot havent exercit els seus drets de forma correcta, haurem conservar degudament bloquejades les seves dades mentre durin els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

TÈXTIL JUAN MORAGAS S.A.U. no porta a terme cap cessió o comunicació de dades, excepte entre les empreses de el grup que estan identificades a l'començament d'aquest document, ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

La informació que ens proporcioni tant a través d'aquest lloc web serà allotjada en els servidors de TÈXTIL JUAN MORAGAS S.A.U., contractats a l'empresa que presta el servei d'allotjament de la web. El tractament de les dades de l'entitat es troba regulat mitjançant un contracte d'encarregat de tractament entre el prestador i aquesta empresa.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l'exercici dels següents drets davant TÈXTIL JUAN MORAGAS S.A.U. presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a (Necessites javascript per veure aquest correu-e), indicant com Assumpte: "PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS INTERESSATS", i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

drets:

Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes

Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives

Dret d'oposició: dret de l'interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.

Limitació de l'tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada de l'consentiment no afectarà la licitud de l'tractament efectuat abans de la retirada de l'consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (www.aepd.es).

 

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord a l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

 

IDIOMA

L'idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

 

ANÀLISI DE PERFILS

La informació facilitada en els diferents formularis, durant la interacció amb el web i qualsevol altra dada facilitada durant la navegació, incloent la informació subministrada per les galetes en relació als hàbits de navegació, comporta l'acceptació a el tractament d'aquestes dades, per tal de ser segmentats o categoritzats per tal d'aplicar-los a l'activitat relacionada amb la gestió d'administració general, informació, comercialització d'espais publicitaris, elaborar perfils, anàlisi de propostes sol·licitades pels usuaris / clients, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències , enquestes o formularis. Les dades utilitzades en l'elaboració d'aquests perfils no són dades que permetin identificar els usuaris sinó que només mostren en una gràfica el tipus de públic que interactua amb el web, edat, país, gènere, etc.

L'usuari que accedeixi a aquest web, consent explícitament la utilització d'aquesta informació genèrica per a tasques d'elaboració de perfils, segmentació i categorització de dades per a les finalitats descrites en l'apartat anterior.

 

XARXES SOCIALS

L'informem que TÈXTIL JUAN MORAGAS S.A.U. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de TÈXTIL JUAN MORAGAS S.A.U. es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

TÈXTIL JUAN MORAGAS S.A.U. tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis de prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que TÈXTIL JUAN MORAGAS S.A.U. consideri inapropiats.

- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció de l'consumidor i els drets de propietat intel · ligent lectual i industrial .

Tantmateix, TÈXTIL JUAN MORAGAS S.A.U. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si Un. Remet informació personal a través de la xarxa social, TÈXTIL JUAN MORAGAS S.A.U. quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l'usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

TÈXTIL JUAN MORAGAS S.A.U. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a TÈXTIL JUAN MORAGAS S.A.U. en els termes que estableix aquesta Política per a l'exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre TÈXTIL JUAN MORAGAS S.A.U. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.